Омбудсманът Диана Ковачева поиска отмяна на матурите за IV и X клас

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до министъра на образованието Красимир Вълчев с настояване да бъдат отменени изпитите за Национално външно оценяване (НВО) след завършване на IV и X клас през настоящата учебна година.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Ямболската общественост сигнализира за опасност от трансгранично замърсяване на Тунджа

Ямболската общественост сигнализира за опасност от трансгранично замърсяване на Тунджа

Река Тунджа е застрашена от сериозно замърсяване не само с битови отпадъци, но и с химикали

31.10.2006 г.

    Ямболски журналисти отправиха редица сигнали и жалби към омбудсмана Гиньо Ганев за замърсяване на градската канализация и водите на р. Тунджа с отровни химикали от багрилен цех на италианската фирма „Миролио България”. Освен като опасност за здравето на жителите на града и за природата по цялото българско поречие на Тунджа, жалбоподателите се тревожат за замърсяване на водите, отичащи се в гр. Одрин и прилежащата му област в Република Турция.
    От името на ямболската общественост журналистите обвиняват държавния контролен орган – РИОСВ-Стара Загора, кмета на Ямбол К. Тодоров и председателя на ОбС-Ямбол Живко Желев в бюрокрация, бездействие и лоша административна практика спрямо потенциална опасност за здравето на местното население и за околната среда с локален, национален и трансграничен ефект.
    Гражданите на Ямбол са категорични, че не бива администрацията да издава разрешително за ползване на воден обект – река Тунджа, в землището на Ямбол, парцел І – 7058, с цел заустване на отпадни води от обект „Багрилен цех за багрене на чиста вълна, вълнена прежда, смесена вълна със синтетични влакна, изкуствени влакна и памук и собствена пречиствателна станция” собственост на „ Миролио България” ЕООД – гр. Сливен.
    Цехът за вълна и прежди на фирмата е представен пред общинските власти и държавната администрация като предприятие с малък капацитет, безопасни суровини и производства.
    В действителност обаче, това е една мащабна инвестиция, от най-висок І клас, за пречиствателна станция с механично пречистване без затворен цикъл и без специално съхранение и третиране на опасния отпадък, която позволява вливане на отровни химикали в градската канализация и заустване на отровни води в р. Тунджа.
    На основание жалбата на ямболската общественост, омбудсманът препоръчва на министъра на околната среда и водите да извърши компетентна проверка, която да установи дали е увеличен мащабът на инвестиционното предложение.
Ако това е така, законът изисква да бъде организирано обществено обсъждане, да се изготви доклад за оценка на въздействието върху околната среда, както и да се изгради мощна пречиствателна станция със затворен цикъл на производствените води.