Омбудсманът Диана Ковачева до Националния съвет за хората с увреждания: Подкрепата трябва да е според индивидуалните потребности

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до заместник министър-председателя и председател на Националния съвет за хората с увреждания Томислав Дончев във връзка с публикувания за обществено обсъждане проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за хората с увреждания /ЗХУ/.

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Националният омбудсман Константин Пенчев обеща подкрепа за българската киноиндустрия

Националният омбудсман Константин Пенчев обеща подкрепа за българската киноиндустрия
За да го запознаят с проблемите, които поражда промяната в Закона за филмовата индустрия (ЗФИ), направена с Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2011 г., на среща при националния омбудсман дойдоха представители на асоциациите на филмовите продуценти, българските оператори, независимите продуценти, кинорежисьорите, Международния София филм фест, Обсерваторията по икономика и културата, Сдружение „Български филмов звук” и Съюза на българските филмови дейци.
 
Според променения текст на чл. 17 от ЗФИ, ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ се предвижда субсидия, чийто годишен размер се определя на базата на сумата на средностатистическите бюджети за предходната година, съответно до 7 игрални филма, до 14 документални и до 160 минути анимация. Преди изменението държавата е била длъжна да осигурява субсидия не по-малка от средностатистическите бюджети на 7 игрални и 14 документални филма, както и на 160 минути анимация.
 
Представителите на киноиндустрията са сериозно притеснени, тъй като при действието на новия текст, държавата може да не отпусне и една стотинка субсидия за българското кино. Има започнати копродукции с други държави, подписани са договори при старите правила и българската държава е поела ангажимент да осигури 50 % от финансирането. „Тези филми няма да могат да бъдат завършени, въпреки вложените до момента средства в тях. При липсата на какъвто и да е законов ангажимент от страна на държавата, няма да можем да кандидатстваме за средства и по програмата „Медия” на ЕС, която отпуска до 50 % от стойността на филм, въобще ще загубим цяло поколение кинотворци, без работа ще останат поне 1000 души, а Конституцията гарантира на българските граждани право на труд” – заявиха представителите на гилдията.
 
Омбудсманът ги увери, че напълно споделя техните основателни опасения за това, че киноиндустрията в страната може напълно да се блокира и България да изчезне от картата на европейските страни, произвеждащи филми в защита на европейските ценности. „Ще направя всичко, което е по силите ми, за да посреднича между вас и компетентните власти за уреждането на този въпрос. Ще подкрепя позицията ви, защото това ще бъде в интерес на българското кино, българския език и българската култура” – обеща Константин Пенчев.