16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът адмирира проект на гимназия „Н. Й. Вапцаров” за създаване на възможност на деца с двигателни увреждания да се обучават наравно със своите връстници

Омбудсманът адмирира проект на гимназия „Н. Й. Вапцаров” за създаване на възможност на деца с двигателни увреждания да се обучават наравно със своите връстници
София, 22 декември 2010г.

Националният омбудсман се срещна с ученици от Професионалната гимназия по механика и електроника „Н. Й. Вапцаров”, с директора Мардирос Зовикян и с преподаватели. Поводът за срещата бе стартирането на проект на училището по оперативни програми на структурните фондове и кохезионния фонд на Европейския съюз, който ще даде възможност на деца с двигателни увреждания да се обучават наравно със своите връстници.
 
Хората до 18 години с увреждания в София са около 10 000 и целта на ПГМЕ „Н. Й. Вапцаров” е част от тези деца да получат необходимите условия за интеграция, обучение и социализация. По проекта предстои изграждане на база, която да отговаря на изискванията за обучение на деца със специални образователни потребности. Сградата на гимназията ще разполага с асансьор, рампа, собствен транспорт за учениците по маршрут „дом-училище-дом”, специално оборудвани кабинети и работилници, модерен гимнастически салон, осигурен достъп до училищната библиотека и ученическия бюфет, пригодени тоалетни за хора с двигателни увреждания. За учебната 2011/2012 г. гимназията предлага прием за деца с увреждания по професиите „офис секретар”, „компютърни системи”, „художествени изделия от метал”, както и възможност за обучение и на вечерни паралелки за възрастни хора с увреждания, завършили осми клас.
 
По време на срещата, учениците питаха Константин Пенчев за подробности за подписването на Коледния пакт в рамките на кампанията „Коледата безопасна”, за неговите приоритети в работата като омбудсман, за това дали той може да отменя административни актове и съдебни решения, както и дали е законно контрольорите в градския транспорт да им налагат административно наказание глоба, при положение, че са непълнолетни... Интересуваха се от позицията на омбудсмана по отношение на незаконното строителство и интегрирането на ромите.
 
„Били сме на срещи в много държавни институции, но пред Вас учениците ни за първи път се отпускат да говорят така свободно” – каза преподавател, когато децата попитаха Константин Пенчев какво мисли за изказвания на представители на МВР от типа „Ние ги хващаме, те ги пускат”. В края на разговора ученик заяви: „Аз съм възхитен от това, че уволнихте тримата съдии с бедни роднини”, като стана ясно, че визира реакцията на Константин Пенчев, който освободи като председатели на отделения Панайот Генков, Николай Урумов и Андрей Икономов. Оказа се, че когато избухна скандалът с имотите на магистрати в Приморско, по инициатива на учениците в клас са обсъждали действията на тогавашния председател на ВАС. Настоящият омбудсман им каза, че съдебната система е затворена страница за него и по принцип няма да я коментира вече, но им припомни, че предстои Висшият съдебен съвет да излезе с решения по дисциплинарните дела, образувани срещу тримата магистрати.