Омбудсманът Диана Ковачева: Очаквам сътрудничество с институциите, защото е изцяло в интерес на гражданите

„Когато заех позицията на омбудсман, не ми беше първи ден в институцията. Аз бях зам.-омбудсман, работили сме с колегите по проблемите на гражданите, които са много и са различни. Най-важно значение има съдействието на институциите, защото работата на омбудсмана е да бъде посредник при защита правата на хората пред институциите и това наистина е кл

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

По инициатива на омбудсмана Гиньо Ганев започва съвместна проверка с ДКЕВР на „ЧЕЗ Електро България” АД

По инициатива на омбудсмана Гиньо Ганев започва съвместна проверка с ДКЕВР на „ЧЕЗ Електро България” АД
19 юли 2007 г.

    Омбудсманът на Република България Гиньо Ганев се самосезира по повод нарушения на потребителските права и недопустими практики на електроснабдителното дружество „ЧЕЗ Електро България” АД.

    Гиньо Ганев поиска с нарочно писмо днес, 19.07.07. г., от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) двете институции да извършат съвместна проверка. Ръководството на енергийния регулатор прие това предложение и със Заповед 3-Е-74/19.01.07 г. постанови, че от утре общ екип от администрацията на омбудсмана и служители на ДКЕВР ще започне проверката на електроснабдителното дружество с оглед зачитането на правата на потребителите и спазването на общите условия на договорите за продажба на електрическа енергия и нейното заплащане от гражданите.

    В началото на април тази година омбудсманът изиска от електроснабдителното дружество да изпраща месечните сметки на потребителите в запечатани непрозрачни пликове, за да бъдат защитени личните им данни. По повод отправените от омбудсмана препоръки, ДКЕВР издаде заповед, с която задължи дружеството „ЧЕЗ Електро България” АД в срок до 1 август 2007 г. да започне да изпраща сметките на потребителите по указания от омбудсмана начин. Комисията за защита на личните данни, която също бе сезирана от Гиньо Ганев постанови решение в същия смисъл. Въпреки тези изрични указания „ЧЕЗ Електро България” АД преустанови месечното информиране на гражданите за дължимите от тях суми, което отново беше определено от омбудсмана като проява на незачитане на правата на потребителите.

    В момента електроснабдителното дружество изпраща отчетите за дължимите суми за тримесечие, а изисква плащане ежемесечно, което причинява неудобство за потребителите и хаос с плащанията, става ясно от жалбите на гражданите.