След три препоръки на омбудсмана гражданите на Перник ще бъдат компенсирани заради липсата на парно и топла вода

След три настойчиви препоръки на омбудсмана Диана Ковачева до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), гражданите на Перник най-сетне ще бъдат компенсирани заради честите аварийни прекъсвания на топлоснабдяването и влошеното качество на топлоснабдителните услуги. Авариите оставиха хората без парно и топла вода в редица райони на града през

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Омбудсманът Гиньо Ганев препоръчва да се подобри медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

Омбудсманът Гиньо Ганев препоръчва да се подобри медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода

Омбудсманът Гиньо Ганев представи резултатите от проверката на заведенията за лишаване от свобода, които екип на институцията инспектира в началото на годината

24 юли 2007 г.

    Омбудсманът Гиньо Ганев препоръчва да се подобри, включително и като нормативна уредба, медицинското обслужване в пенитенциарната система в България (затвори, затворнически общежития и поправителни домове). Според омбудсмана няма ясни правила и контрол от страна на Националната здравнооситурителна каса и Министерството на здравеопазването върху здравното обслужване в затворите.

    Това стана ясно на пресконференция днес, на която Гиньо Ганев и неговият екип оповестиха резултатите от инспекциите на институцията в няколко от местата за лишаване от свобода - затвора в Пазарджик, централен затвор в София, затвора в Стара Загора, поправителния дом за малолетни в гр. Бойчиновци и женския затвор в Сливен.

    Предмет на проверките на омбудсмана бяха за наличието на унизително, жестоко или нечовешко отношение към лишените от свобода, материалните условия, медицинското обслужване и мерките за закрила в заведенията.

    Заключенията от тези проверки са:
- Материалната база в инспектираните затвори е остаряла, недостатъчна и не отговаря на изискванията на българските и международни норми и стандарти за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода;
- Медицинското обслужване се извършва по занижени критерии и при липса на ефективен контрол от страна на компетентните органи. Лечебните заведения и аптечните складове от системата на местата за лишаване от свобода като цяло функционират в противоречие с действащата в момента нормативна уредба;
- Трудовата заетост в посетените затвори е недостатъчна. Недостатъчни са усилията на ръководството на Държавното предприятие „Фонд затворно дело” за осъществяване на неговата основна цел – съхраняване и увеличаване на възможностите за трудова заетост;
- Административният капацитет, техническото обезпечение, финансирането и условията на труд на служителите не отговарят на нуждите на местата за лишаване от свобода;
- Голямата пренаселеност и ниската трудова заетост са причини за увеличаване на дисциплинарните нарушения;
- Изтърпяването на наказанието лишаване от свобода от непълнолетни не е подчинено на основния принцип за съблюдаване на най-добрия интерес на децата и младите хора;
- Образованието и обучението не е задължителна характеристика на местата за лишаване от свобода. Липсата на ограмотителни курсове е една от предпоставките за увеличаващия се процент на неграмотност сред лишените от свобода.

    Препоръките на омбудсмана са за създаване на условия за трудова заетост, за привеждане на медицинското обслужване в съответствие с международните стандарти и за разширяване на образователната дейност в местата за лишаване от свобода.

    „Наложително е осъвременяването на техническата и материална база на затворническата администрация”, подчерта Гиньо Ганев.

    Препоръките на омбудсмана са изпратени до Министерството на правосъдието и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”, а също и на Министерството на финансите, Държавно предприятие „Фонд затворно дело”, Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката.Целия текст на доклада може да откриете ТУК