16 години Омбудсман в Република България

Днес, на 13 април се навършват 16 години от създаването на Омбудсмана. Време, в което националният обществен защитник, ден след ден, година след година, изгради почтена, истинска, смислена и работеща връзка с гражданите. Връзка, която се основава на доверие, уважение, ангажираност и стремеж да се помогне на всеки човек, потърсил подкрепа от инстит

виж повече >

Новини

Добави във Facebook

Експерти от институцията на омбудсмана ще обясняват на децата какви са техните права

Експерти от институцията на омбудсмана ще обясняват на децата какви са техните права
гр. София, 14 януари 2011г.

Институцията на омбудсмана на Република България стартира проект за популяризиране на правата на децата и на функциите и правомощията на националния омбудсман сред младите хора. Целта е да се информират децата за институцията, кога те самите могат да се обръщат към нея и да подават жалби, как се разглеждат жалбите и какви препоръки се отправят. В рамките на тази инициатива ще бъде представена и книжката „Правата на детето”, която е издание на омбудсмана на Република България.

Първият етап на проекта ще се реализира в три учебни заведения на територията на София. Експерти от институцията, работещи в сферата на правата на децата и правото на образование, ще влязат като лектори в часове на класния ръководител, като  темата на лекцията им ще бъде „Институцията на омбудсмана в България, история на създаването, правомощия, права на човека и права на детето”.

Първото училище, в което ще стартира проектът на 17.01.2011 г. от 13.30 ч., е 104 основно училище „Захари Стоянов”. Там лекторите от институцията на омбудсмана ще говорят с деца от трети и четвърти клас. 

На 18.01.2011 г. от 12.10 ч. лекторите ще бъдат при ученици от четвърти клас в 133 СОУ „Ал. С. Пушкин”, а на 19.01.2011 г. – в часа на класния ръководител в пети и шести клас на 6 основно училище „Граф Н. П. Игнатиев”.
Вторият етап на проекта предвижда беседи с деца от по-горните класове в три столични училища, а в рамките на третия етап експертите от институцията на омбудсмана ще говорят с деца от училища в страната.