Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

ПОЗИЦИЯ на омбудсмана на Република България относно осигуряване на достъп до лекарствени средства на гражданите, живеещи в населени места, в които няма аптека

 гр. София, 23 април 2013 г.


През последните дни във фокуса на общественото внимание отново бе поставен проблемът, свързан с правото на гражданите на достъп до необходимите им лекарствени средства, като в една от националните медии бе излъчен репортаж със заглавие „Мобилна аптека”. Като национален омбудсман и в защита на правата на гражданите приемам за свой дълг необходимостта да изразя позицията си по отношение на правото на достъп до лечение.

По-голямата част от гражданите в населените места, където липсва аптека, са хора в напреднала възраст и с хронични заболявания, за лечението на които се изисква ежедневен прием на лекарства. Това означава, че в държавата съществува проблем с висока обществена значимост, засягащ големи групи от хора. По данни на Българския фармацевтичен съюз хората, живеещи в над 13% от общините в страната, са затруднени да упражняват правото си на достъп до лекарствени продукти. В тези населени места – най-често малки, гранични или отдалечени, гражданите са изправени пред труден избор:


- да се лекуват, като за това разходват допълнително средства за пътуване и прилагат различни механизми за преодоляване на проблема, които могат да създадат предпоставки за застрашаване на живота и здравето им или


- да преустановят лечението си, което също води до застрашаване на живота и здравето им.


Намирам за недопустимо хора в държавата да бъдат лишавани от правото им на своевременно, адекватно и качествено лечение поради ограничен или липсващ достъп до лекарства. Всеки човек, независимо от това в коя част на страната се намира, трябва да разполага с реални, гарантирани възможности да се грижи и да опазва своето здраве.


Запознат съм с нормативно установените ред и условия, при които трябва да се предлагат лекарствени продукти. Споделям разбирането, че не може да се толерират практики за предоставяне на лекарства на населението, които са извън нормативно установените. Това неминуемо поставя под съмнение качеството на предлаганата услуга. Трябва да отбележа, че разпространението на лекарства, поради естеството на продукта, се различава от обичайната покупко-продажба на дадена стока. В случая качеството на фармацевтичните услуги безспорно е от решаващо значение.


Заедно с това обаче трябва да има ефективен механизъм, който да гарантира на хората правото на достъп до лекарства.  


Като национален омбудсман, воден от загриженост за правата на гражданите, се обръщам с препоръка към компетентните държавни органи, съвместно със съсловните организации в здравната сфера, да вземат мерки за създаване на реални възможности за безпрепятствен достъп на гражданите до лекарствени средства, без да се прави компромис с качеството на предлаганата им фармацевтична услуга.


 


           КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ 


                       ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ