Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Препоръка от омбудсмана на Република България до министъра на здравеопазването и управителя на НЗОК относно осигуряване на финансирането на лечението с инсулинови помпи

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОСКОВ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КОМИТОВ,


Като омбудсман – висш конституционен орган, посветен на застъпничеството за правата и свободите на гражданите, съм крайно обезпокоена от излъчения репортаж по bTV за протеста на родителите на деца с диабет за забавяне на решението за поемането от държавата на заплащането на  инсулиновите помпи и консумативи на децата им. 


Бих искала да отбележа, че въпросът с осигуряване финансирането на лечението с инсулинови помпи и консумативи за тях на деца с инсулинозависим тип захарен диабет неколкократно е поставян на вниманието на институцията на омбудсмана.


Във връзка с жалба на гражданка до омбудсмана, през месец април 2014 г., беше отправена препоръка до управителя на НЗОК за разглеждане на проблема и намиране на възможност за заплащане от бюджета на НЗОК на инсулинови помпи и консумативи за тях. В отговор на препоръката омбудсманът беше информиран за финансовата невъзможност Националната здравноосигурителна каса да заплаща инсулинови помпи и консумативи при деца.


През месец юли 2014 г. към институцията се обърнаха родители на деца с диабет, ползващи инсулинови помпи от Сдружение „За инсулиновите помпи“.


Във връзка с жалбата, беше отправена препоръка до министъра на здравеопазването в служебното правителство за разглеждане на проблема и обсъждане на възможностите за финансиране на лечението с инсулинови помпи при деца, за които това лечение е най-подходящото и са налице съответните медицински показания.


Беше получена информация за предприетите от Министерство на здравеопазването действия, изразяващи се в изискване на писмени становища от директора на Център „Фонд за лечение на деца” и управителя на НЗОК.  В писмото са цитирани получените отговори, които по смисъл не потвърждаваха възможността за такова финансиране.


Отговорът на Министерство на здравеопазването създаде впечатление за формализъм и отсъствие на стремеж за търсене на решение. Беше констатирано, че проблемът не е разгледан съобразно правото на гражданите на добра администрация, постановено от Хартата на правата на Европейския съюз.


В тази връзка, омбудсманът се обърна към министъра на здравеопазването за предприемане на мерки за ново разглеждане на поставения от родителите проблем - финансиране лечението с инсулинови помпи при деца, включително с участието на водещи медицински специалисти в областта на лечението на деца и с представители на родителите.


В отговор беше получена информация, че с оглед високата степен на значимост на поставения въпрос, министърът на здравеопазването е издал заповед за създаване на  работна група, с цел да се анализира съществуващата нормативна уредба и реалното фактическо състояние по въпроса за осигуряването на инсулинови помпи при деца със захарен диабет и консумативи за тях, очертаване на причините за съществуващите трудности и посочване на възможностите за тяхното адекватно и трайно преодоляване. В писмото, подписано от зам. министъра на здравеопазването д-р Бойко Пенков се посочва, че след приключване на работата на групата по поставения въпрос, омбудсмана ще бъде уведомен за резултатите.


За съжаление,  до настоящия момент такава информация не е постъпвала в институцията, а забавянето на решаването на проблема бих определила като проява на лоша администрация. Едва след протеста на родителите, се появиха съобщения в медиите, че след заседание на надзорния съвет на НЗОК на 09.11.2015 г. е станало ясно, че Здравната каса ще заплаща консумативите за инсулинови помпи, като на следващ етап ще се мисли за заплащане и на самите помпи, което е частично решение на проблема.

Във връзка с изложеното по-горе, на основание чл. 19, ал. 1, т. 4, във връзка с чл.19, ал. 3 от Закона за омбудсмана, се обръщам към Вас с препоръка за осигуряване, в кратък срок, на финансиране на инсулиновите помпи и консумативите за тях при пациенти с инсулинозависим захарен диабет, за които това лечение е най-подходящото и са налице съответните медицински показания.


Отново бих искала да отбележа, че ограниченията в бюджета на НЗОК не могат да бъдат оправдание за случаите на нарушаване на права на граждани, регламентирани в законите на страната и Европейската харта за правата на пациента и да изразя надежда, че на този въпрос най-после ще бъде намерено решение в полза на гражданите, при зачитане на техните права.


За предприетите действия в изпълнение на препоръката очаквам да ме информирате в разумен срок.


МАЯ МАНОЛОВА 

Омбудсман НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ