Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

ПРЕПОРЪКА НА ОМБУДСМАНА ОТНОСНО ПРАВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ КАТО ПАЦИЕНТИ В СВЕТЛИНАТА НА ЗДРАВНАТА РЕФОРМА

Изх. № 0404-01/31.03.2016 г.           

ДО

 


Д-Р ПЕТЪР МОСКОВ

 


МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 


Относно: Правата на гражданите като пациенти в светлината на здравната реформа

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МОСКОВ,


На 31 март 2016 г. се проведе организирана от омбудсмана обществена дискусия на тема: „Правата на гражданите като пациенти в светлината на здравната реформа“ с участието на народни представители, представители на институции (Министерство на здравеопазването, Национална здравноосигурителна каса, Изпълнителна агенция „Медицински одит“), неправителствени, пациентски и синдикални организации и организации на лечебни заведения – Български лекарски съюз, Национално сдружение на частните болници, Българска болнична асоциация, Сдружение на общинските болници в България, Национално сдружение на общопрактикуващите лекари в България (НСОПЛБ) и др.


 По време на дебата бяха обсъдени състоянието на нормативната уредба и създалият се хаос през последните месеци в сферата на здравеопазването. Представители на съсловните организации изразиха остро несъгласие както с новите правила, така и с начина на тяхното въвеждане. Изрично бяха отбелязани пропуски в нормативната уредба, които силно затрудняват лечението на онкологично болни след 1-ви април 2016 г.


Представителят на НСОПЛБ обоснова причините за протеста на своите колеги в цялата страна. Представителите на сдруженията на частните и общински болници изказаха становище срещу Националната здравна карта, въвеждането на пръстови отпечатъци, въвеждането на седмични лимити и лимити за отделни здравни дейности, както и отново поставиха въпроса за неизплатените им средства за 2015 г. Представителят на Асоциацията на дружествата за здравно застраховане постави въпроса за противоречие в Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ от 2006 г. , което прави невъзможно за застрахователите да определят размера и начина на плащане за застрахованите от тях лица.


Директори на болници споделиха, че въпреки усилията им и тези на софтуерните компании, до този момент няма никаква яснота по какъв начин ще се регистрират и отчитат болните след 1-ви април.


В дискусията беше поставен остро и въпросът за обнародваното днес Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г., в което по неизвестни причини фигурират два пакета със здравни дейности в сила от 01.04.2016 г. – единият по отменената Наредба № 40 от 2004г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и другият по обнародваната преди дни Наредба № 2 от 25 март 2016г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса, което най-малкото може да се определи като проява на лоша администрация.


Представители на пациентски организации споделиха тревога за правата на пациентите, както на фона на разрастващите се лекарски протести, така и от ситуацията след въвеждането на реформите.


Всички участници в дискусията, в това число и народните представители, се съгласиха, че диалогът между здравните институции и съсловните организации, организациите на лечебните заведения и пациентските организации е нарушен и на практика прекратен.


Като взех предвид всички изказани мнения и като си давам сметка, че добрият диалог с гражданите е отговорност преди всичко на политиците и администрацията,  се обръщам към Вас със следната препоръка:


Незабавно да възстановите диалога с БЛС, представителите на сдруженията на частните и общински болници и на общопрактикуващите лекари, както и тези на пациентите, в търсене на работещо решение на натрупалите се проблеми в системата на здравеопазването.


Като знак на добра воля Ви предлагам Вие и чрез Вашите представители в НС на НЗОК да отмените Решение на НС на НЗОК № РД-НС-04-24-1/29.03.2016 г. и пристъпите към договаряне на нови условия за извършване на медицинските дейности, на основата на съгласието на всички заинтересовани страни.

С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ