Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

ПРЕПОРЪКА НА ОМБУДСМАНА ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОТНОСНО СЪЗДАЛОТО СЕ НАПРЕЖЕНИЕ В ЗДРАВНАТА СИСТЕМА

Изх. № 03-15/05.04.2016г.                                        

ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ


МИНИСТЪР–ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,

Националният омбудсман като орган, на който със закон е възложена отговорността да се застъпва за правата на гражданите, следи с особена загриженост и тревога напрежението в здравната система.


Освен че породиха недоволство, начинът, по който бяха въведени някои промени в системата на здравеопазването, доведе до нормативен хаос. От 1-ви април 2016 г. влязоха в сила нови правила за работа на лечебните заведения с НЗОК без необходимата за това подготовка и разясняване.


В момента лечебните заведения работят по договорите, сключени преди влизането в сила на промените в нормативната уредба, а електронната система за отчитане на лечебната дейност практически не функционира. Създадоха се сериозни пречки пред нормалното обслужване на болните, създаващи риск за здравето и живота им.


На 25-ти март 2015г. по моя инициатива се проведе широка обществена дискусия на тема „Правата на гражданите като пациенти в светлината на здравната реформа“. На нея стана ясно, че недоволството на лекарите е обосновано, дадени бяха много примери за недобри решения и бяха поставени много въпроси, на които здравната администрация няма отговор, поне засега. Стана ясно обаче, че и Българският лекарски съюз, и представителите на сдруженията на болниците и общопрактикуващите лекари са готови за диалог със здравната администрация, в който диалог да се намерят най-добрите решения и да се отстранят създадените проблеми.


Затова, като си давам сметка, че отговорността за диалога и инициативата за него не може да бъде на друг освен на администрацията и на основание      чл. 19. ал. 1 от Закона за омбудсмана отправих препоръка до министъра на здравеопазването за незабавно започване на диалог с професионалните, съсловните и пациентски организации.


За съжаление тази препоръка не бе изпълнена, в резултат на което напрежението в здравната система остава. Свидетели сме на ескалация на лекарските протести, в които се включиха и болници, насрочен е и протестен митинг.


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОРИСОВ,


Отказът на министър Москов да дебатира проблемите на здравеопазването с всички заинтересовани страни вече създава социално напрежение и пречи за намирането на добри решения. След като са изчерпани всички други възможности, смятам намесата Ви за наложителна.


Затова, на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за омбудсмана, във връзка с чл.108 от Конституцията на Република България и чл. 3 от Закона за здравето, се обръщам към Вас със следната препоръка:


Да възложите на ръководството на Министерство на здравеопазването да продължи диалога със съсловните организации в здравеопазването до постигане на съгласие по спорните въпроси.


Препоръчвам също така да бъде инициирана среща на ръководствата на Министерство на здравеопазването, Националната здравноосигурителна каса, Българския лекарски съюз, организациите на болниците и общопрактикуващите лекари, както и представители на всички заинтересовани страни.
С уважение,
МАЯ МАНОЛОВА


ОМБУДСМАН НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ