Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПРОМЕНИ В ИЗБОРНИЯ КОДЕКС


Изх. № 02-05/30.05.2016 г.


ДО


Г-ЖА ЦЕЦКА ЦАЧЕВА


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 43-ОТО


НАРОДНО СЪБРАНИЕ            УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ЦАЧЕВА,
            Институцията на омбудсмана беше сезирана с многобройни жалби и сигнали, включително петиция, подписана от над 6000 български граждани, във връзка с измененията на Изборния кодекс, отнасящи се до изборните права на нашите сънародници в чужбина.


Като национален омбудсман, чието конституционно задължение е да се застъпва за правата и свободите на българските граждани, прецених, че е необходимо да предприема действия за сближаване на позициите на гражданите и парламентарно представените партии. Осъществих посредничество и предоставих институцията на омбудсмана като форум за срещи между представители на българи в чужбина и ръководства на парламентарни групи. По време на тези срещи представители на българи в чужбина изложиха аргументи и направиха предложения за промени в изборните правила. От страна на депутатите бяха поети ангажименти тези предложения да бъдат  обсъдени в пленарна зала.


Във връзка с предстоящото обсъждане на промени в Изборния кодекс относно гласуването в чужбина и на основание чл. 42 от Правилника за организацията и дейността на омбудсмана Ви представям предложения за изменение и допълнение на Изборния кодекс, така както те бяха поискани от представители на българи в чужбина.


Считам, че конституционните права на българските граждани трябва да бъдат гарантирани, където и да се намират те, както постановява и разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Конституцията на Република България.


Моля да предоставите предложенията на народните представители за обсъждане и евентуално внасяне в Народното събрание.
С уважение,

МАЯ МАНОЛОВА
ОМБУДСМАН НА


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Предложения за изменение и допълнение на Изборния кодекс: тук