Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 »
Добави във Facebook

Писмо до Министъра на финансите относно освобождаване на дарени храни от ДДСП  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е
от


 
Мая Манолова - Омбудсман на Република България,


Български Червен кръст,
Национален браншови съюз на хлебарите и сладкарите,
Асоциация на месопреработвателите в България,
Асоциация на млекопреработвателите в България,
Съюз на пивоварите в България,
Асоциация на производителите на безалкохолни напитки в България,

Сдружение на производителите на масла и маслопродукти в България,
Национална лозаро-винарска камара,
Национална асоциация хотел ресторант кафетерия,
Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България,
Национална асоциация на млекопреработвателите,
Съюз по хранителна промишленост,
Браншова асоциация на ресторантьорите – София,
Сдружение за модерна търговия,
Българска хранителна банка


 

          Относно: Освобождаване на дарените храни от данък добавена стойност


 
            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГОРАНОВ,
Като омбудсман на Република България, съвместно с Български Червен кръст и национално представените браншови организации от хранително-вкусовата промишленост, се обръщаме към Вас с предложение за освобождаване на дарени храни от данък добавена стойност.


Нашият анализ показва необходимостта от приемане на адекватни и разумни нормативни промени, свързани с предприемане на мерки за излизане от бедността и социалното изключване, стимулиране на дарителството и насърчаване на проявите, представляващи категорична подкрепа и израз на социална отговорност от страна на бизнеса.


Предложението ни е пряко свързано с политиките на ЕС за предоставяне на материална помощ на хората, които имат най-голяма нужда от нея, какъвто например е Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD).


По данни на Българска хранителна банка, всяка година в България се унищожават над 670 000 000 килограма храни. Количеството на унищожаваната храна се равнява на над 2,2 млрд. порции храна на година, (ако приемем, че една порция е 0,300 кг.), с които могат да бъдат хранени всички българи, живеещи под прага на бедност три пъти на ден за една календарна година.


Според данни на НСИ и Евростат над 1,5 млн. българи живеят под прага на бедност с по-малко от 330 лв. на месец. Разходите за храна са тези, които бедните хора силно редуцират, за да посрещат други важни разходи.


 


Смятаме, че обществото като цяло, не бива да губи:

·        Цялата стойност на храните, на които изтича срокът на годност, поради тяхното предстоящо унищожаване;


·        Енергията и труда на земеделските стопани и бизнеса за производство и преработка на храни, които не могат да достигнат до крайно нуждаещите се хора и общности.

Вярваме, че правилно ориентираната социална и отговорна позиция за хората в нужда, е да създадем предпоставки за:

·        Регулярно гарантирани и реално предоставени доставки на дарени разнообразни храни;


·        Поощряване на доброволчеството за значими хуманни каузи;


·        Разширяване на продуктовия асортимент, който достига до социално уязвимите групи;


·        Намаляване на социалното напрежение поради ангажиране на държавата като приоритетен източник и проводник на социални политики;


·        Възпитание на обществото в дух на уважение към храната и подкрепа за социално уязвимите групи;


·        Намаляване на недобросъвестните практики за преетикиране на храни с изтичащ срок на годност;


·        Прилагане на функционални, ефективни и ефикасни  норми за администриране и ефективен контрол върху дарените храни, чрез остойностяването им по последна продажна цена без данък добавена стойност към датата на дарението;


·        Стимулиране на потреблението чрез поощряване на социално ангажирани практики;


·        Утвърждаване на принципи и ценности за подкрепа, толерантност и съпричастност към важните социални теми на обществото.

С оглед извършване на ефективна превенция за недопускане на  потенциални  злоупотреби, предлагаме лимитиране на стойността на храните, които могат да се дарят. По наша преценка на първи етап от въвеждането на облекчението същите не следва да съставляват повече от 1 % спрямо годишния оборот на предприятието.


Искрено вярваме, че ще приемете положително нашата активна и отговорна позиция, и вярваме, че можем да изградим успешен модел на социална ангажираност, в който да участват всички заинтересовани страни за преодоляване на крайната бедност в страната.


Уверени сме, че има огромен и нереализиран потенциал, който може да се развива с помощта на отговорната и мотивирана работа на институциите и структурите на гражданското общество.

                                                            С уважение,


 
Мая Манолова - Омбудсман на Република България
Български Червен кръст, Христо Григоров
Национален браншови съюз

на хлебарите и сладкарите, Марияна Кукушева


Асоциация на месопреработвателите в България, Тодор Вътев

 


Асоциация на млекопреработвателите в България
Съюз на пивоварите в България

 


Асоциация на производителите

на безалкохолни напитки в България


Сдружение на производителите

на масла и маслопродукти в България


Национална лозаро-винарска камараНационална Асоциация Хотел Ресторант Кафетерия  /ХОРЕКА/Съюз на преработвателите на плодове и зеленчуци в България

Национална асоциация на млекопреработвателите

Съюз по хранителна промишленостБраншова асоциация на ресторантьорите – София, Атанас Димитров

 


Сдружение за модерна търговия

 


Българска хранителна банка,  Цанка Миланова