Омбудсманът Диана Ковачева пише на МРРБ и МОСВ за проблема с водата на Омуртаг

Общественият защитник пита екоминистъра ще издаде ли разрешително за водовземане, което би облекчило режима

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] »
Добави във Facebook

Становище на омбудсмана на Република България относно гражданска подписка, инициирана от СДС-Бургас, срещу депутатския и кандидатдепутатския имунитет

Депутатският имунитет е уреден в Конституцията на Република България. Депутатски имунитет има и във всички европейски държави. Народният представител не носи наказателна отговорност за изказаните от него мнения и за гласуванията си в Народното събрания (чл. 69 от Конституцията). Депутатът има и наказателна неприкосновеност съгласно чл. 70 от Конституцията.

С третата поправка на Конституцията бе изменен чл. 70, като се  разшириха основанията за наказателна отговорност на народните представители. Предвиди се, че срещу тях може да се възбужда наказателно преследване за всяко престъпление от общ характер, а не само за тежки престъпления по смисъла на Наказателния кодекс. Всъщност повече въпроси и недоволство сред обществеността и част от политическите сили повдига именно наказателната неприкосновеност като една от проявите на депутатския имунитет.

За премахването на този имунитет е необходима конституционна промяна. По действащата Конституция правото на инициатива за изменение и допълнение на Конституцията имат една четвърт от народните представители или президента. Народното събрание приема закон за изменение или допълнение на Конституцията с мнозинство три четвърти от всички народни представители. За целта е необходимо постигане на ясна политическа воля и подкрепа на такава промяна.

Кандидат депутатският имунитет е предвиден в чл. 53, ал. 1 от Закона за избиране на народни представители, съгласно който по време на предизборната кампания регистрираните кандидати за народни представители и застъпниците не могат да бъдат задържани и привличани към наказателна отговорност освен в случаите на заварено тежко престъпление. Този текст повдигна сериозни въпроси, включително и в хода на парламентарните избори за 41 Народно събрание. Както стана известно, някои лица спекулативно се възползваха от този имунитет, за да отложат делата си.

Понастоящем, обаче, няма правна възможност да се иска установяване на противоконституционност на цитираната разпоредба от ЗИНП, тъй като Конституционният съд вече се произнесе по искане за обявяването на този текст за противоконституционен поради противоречие с принципа за равенство на гражданите - чл. 6, ал. 2 от Конституцията. С Решение № 12 от 22 май 2001 г. по к.д. № 12 от 2001 г. искането е отхвърлено, а повторно искане е недопустимо.

Споделям идеята за необходимост от усъвършенстване на изборното законодателство, което да се приеме своевременно от 41-то Народно събрание, каквито са и заявените намерения на парламентарно представените политически сили. Следва de lege ferenda да се предвидят законови механизми да не се злоупотребява с кандидат депутатският имунитет, ако законодателят предвиди неговото запазване, за да изпълни своето предназначение, а именно - да е гаранция за народното представителство.