Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Становища и искания до Конституционния съд

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 »
Добави във Facebook

ПОЗИЦИЯ на омбудсмана на Република България относно актовете на насилие, породени от агресивност и омраза в българското общество

През последните седмици във фокуса на общественото внимание е случаят, свързан с побоя над граждани в трамвай № 20, отиващи на митинга в защита на правата на чужденците в България, организиран на 06.VІ.2010г. пред Дома за временно настаняване на чужденци в кв. „Бусманци” в София. Този акт на насилие предизвика остра реакция от страна на български и международни неправителствени организации.
 
 Омбудсманът на Република България изразява своята дълбока тревога от зачестилите в последно време в страната изблици на насилие. Още по-обезпокоително е, че някои от тях носят белези на мотивирани от расова, етническа, сексуална и пр. омраза престъпни деяния.
 
Трябва отново да се подчертае, че подобни прояви на насилие имат висока степен на обществена опасност. Посегателствата над живота, здравето, а така също честта и достойнство на гражданите, само за това че те се отличават по нещо от другите, пораждат несигурност, разединение и противопоставяне в обществото, подкопават доверието в институциите и рушат социалната сплотеност. Те са в противоречие с основни ценности на Европейския съюз, прокламиращи уважение и толерантност към етническото, културното, религиозното и езиковото многообразие (чл. 22 от Хартата на основните права на Европейския съюз).
 
Омбудсманът смята, че е необходимо да се предприемат трайни и решителни действия за предотвратяване на такива деяния в бъдеще.
 
Тази крайна нужда е посочвана многократно от национални обществени и международни правителствени и неправителствени организации. Те настойчиво препоръчват да се предприемат активни действия за борба с расизма и нетолерантността с всички възможни средства, включително чрез широки обществени кампании, разкриващи грозното и нехуманно лице на това недопустимо за едно демократично общество явление. Особено внимание трябва да се отделя за развиването на висока степен на чувствителност сред служителите от правоохранителните и правораздавателните органи към тези престъпления, включително чрез системно обучение по въпросите за защита на човешките права.
 
Активната и неотстъпна позиция на омбудсмана е, че само пълното разбиране на същността на проблема и решителното противодействие на престъпленията от расистки подбуди и омраза ще потушат общественото  усещане на безнаказаност и всъщност мълчаливото насърчаване на тези деяния.
 
 Омбудсманът призовава компетентните държавни органи да обърнат особено внимание на проявите на насилие. Всички усилия следва да бъдат полагани за залавяне на извършителите, за задълбочено разследване на всеки отделен случай, за установяване на мотивите на деянието, както и за налагане на справедливо наказание на извършителите. Законът трябва да бъде прилаган безкомпромисно и с цялата му строгост в случаите, когато се установи, че престъплението е мотивирано от расова, етническа, сексуална и пр. омраза. Тези мотиви трябва да се разглеждат като утежняващо вината обстоятелство.
 
Борбата срещу насилието изисква съчетаните усилия на компетентните органи и гражданското общество.

ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ:
 
                                                  ГИНЬО ГАНЕВ