Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Публикации

1 [2] 3
Добави във Facebook

Наръчник на потребителя на обществени услуги

Наръчник на потребителя на обществени услуги
Уважаеми читатели,

Защитата на правата на всеки гражданин като потребител е изрична конституционна повеля. Потребителските права и тяхното ефикасно гарантиране са изведени на преден план и в политиките на Европейския съюз. Омбудсманът на България, като висш конституционен орган поставя акцент върху осъществяването на независим граждански контрол върху дейността на доставчиците на обществени услуги (ток, парно, ВиК, интернет, телефон).

Трябва да се преодолеят много стари стерео¬типи и лоша инерция както в отношението на държавните органи, които пряко контролират или регулират дейността на тези дружества, така и в отношението на самите дружества към всички нас – потребителите на техните услуги.

Защото над всичко са не търговските интереси, а правата на гражданите да получават качествени услуги. И заедно с това да имат реална възможност да търсят правата си, когато те са нарушени; да получават отговор на своите оп-лаквания в разумен срок и да заплащат само това, което реално са потребили.

Целта на този малък наръчник, който омбудсманът в сътрудничество с в.„24 часа” представя, е да ви информира и ориентира по-лесно в лабиринта от процедури, правила и изисквания, произтичащи от нормативната уредба на дейността на доставчиците на обществени услуги; да ви запознае с правата, които всеки потребител има и с възможностите за тяхната защита.

Тези права трябва не само да се познават от гражданите, но и да се респектират от търговските дружества. В условията на модерната пазарна икономика отношенията между посочените стопански субекти и техните клиенти, тоест потребителите, трябва да се основават на доверие, ясни правила и взаимно зачитане на правата и законните интереси в духа на добрите европейски практики и стандарти в отношенията доставчик-потребител. Защото трябва веднъж и завинаги да остане в миналото високомерното пренебрежение към отделния потребител и неоправданото чувство за всепозволеност, създавано от монополното положение, което имат някои от доставчиците на обществени услуги.

Гиньо Ганев

Омбудсман на Република България