Омбудсманът Диана Ковачева към ръководството на „Топлофикация“: Оправете разбитите улици след вашите ремонти

Омбудсманът Диана Ковачева отново изпрати препоръка до изпълнителния директор на „Топлофикация София“ ЕАД инж. Александър Александров, в която напомня на дружеството да обяви ясен график и конкретни срокове за пълното възстановяване на инфраструктурата в столичния кв. „Дървеница“, увредена след реконструкцията на топлопреносната мрежа.

виж повече >

Публикации

1 [2] 3
Добави във Facebook

Наръчник за прилагане на принципите на добро управление в общините

Наръчник за прилагане на принципите на добро управление в общините
Целта на този малък наръчник е да очертае не само съдържанието на принципите на добро управление на местно ниво, но и да посочи добри практики по тяхното приложение от органите на местната власт.

Демократичното управление има една основна цел – да повишава качеството на живот на хората. Затова основна задача на публичната власт на централно и местно ниво е с дейността си да отговаря в максимална степен на справедливите очаквания на гражданите, да зачита техните права и широкия обществен интерес. Непрекъснато трябва да се модернизира управлението и администрацията и да се скъси неоправдано голямата дистанция между органите на властта и гражданите. Административното обслужване на бизнеса и на отделния човек трябва да е бързо, справедливо и законосъобразно.

Всичко това с още по-голяма сила се отнася до местните власти, защото те са призвани да бъдат най-близо конкретните проблеми и до всекидневния живот на местните общности. Тъкмо това е смисълът на т.нар. „принцип на субсидиарност”, който има основополагащо значение за управлението в Европейския съюз и неговите държави-членки – политиките да се формират и провеждат децентрализирано, при това от органите и администрациите, които са най-близо до проблемите на гражданите. Когато местните органи управляват добре обществеността е активна и ангажирана; повишава се доверието към общинската управа, общинския съвет и общинската администрация; публичните ресурси се ползват по-добре и се постигат по-добри резултати. Доброто управление е гаранция, че всяка местна власт може да се справи с многобройните си сложни задължения ефективно, в най-добрия интерес на общността и то по прозрачен, отговорен и справедлив начин.

Задълженията на публичната власт към гражданите надхвърлят изискванията на конкретните нормативни разпоредби. Тя трябва да е гъвкава, да се приспособява към променящите се потребности и изисквания на съвременния икономически и социален живот, и най-вече към растящите нужди на гражданите. Но над всичко стои ангажимента на местните органи на властта да осигуряват спазването на основните човешки права, при това без каквато и да е дискриминация.

Гиньо Ганев

Омбудсман на Република България

Документи: