Два месеца след законопроекта на Омбудсмана, депутатите все пак удължиха сроковете на ТЕЛК решенията

След многократни действия и внесен законопроект, изготвен от Омбудсмана още преди Великден, днес депутатите най-накрая приеха изтеклите след 1 април ТЕЛК решения да бъдат удължени до края на годината. Това стана чрез промени в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020

виж повече >

Публикации

[1] 2 3
Добави във Facebook

Обяви за работа

Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността - Началник отдел "Социални права, образование, здравеопазване и околна среда". Обявата може да намерите тук.
Спиък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността - Началник отдел "Социални права, образование, здравеопазване и околна среда" може да намерите тукКонкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-08-69/13.12.2019 г. на омбудсмана на Република България обявява протокола с резултатите от писмения изпит от конкурса за длъжността „началник отдел“ на отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“ в институцията на омбудсмана на Република България, проведен на 19.12.2019 г. Протоколът може да намерти тук

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-08-69/13.12.2019 г. на омбудсмана на Република България, на основание чл. 28 от Регламента за провеждане на писмен изпит и интервю в конкурса за длъжността „началник отдел“ на отдел „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда“ в институцията на омбудсмана на Република България,  обявява резултатите от класирането тук


Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността "главен експерт" - Дирекция "Международна дейност и проекти". Обявата може да намерите тук. Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати 

Конкурсната комисия, назначена със Заповед № РД-08-23/17.01.2020 г. на омбудсмана на Република България обявява протокола с резултатите от писмения изпит от конкурса за длъжността „главен експерт“ в дирекция „Международна дейност и проекти“ в институцията на омбудсмана на Република България, проведен на 20.01.2020 г. Протоколът може да намерите тук

Резултат от проведения конкурс тук

Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността "Директор" - Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека". Обявата може да намерите тук

 


Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт" - Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека". Обявата може да намерите тук

 
Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт" по заместване - Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека". Обявата може да намерите тук


Спиък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността  "Главен експерт" - Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека" може да намерите тук Резултат от проведения конкурс тук

 
Спиък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността   "Главен експерт" по заместване - Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека" може да намерите тук Резултат от проведения конкурс тук

Конкурсната комисия, назначена със Заповед  на омбудсмана на Република България, обявява протокола с резултатите от писмения изпит от конкурса за длъжността „Главен експерт“ в
Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека" в институцията на омбудсмана на Република България, проведен на 07.12.2021 г. Протоколът може да намерите тук

Конкурсната комисия, назначена със Заповед  на омбудсмана на Република България, обявява протокола с резултатите от писмения изпит от конкурса за длъжността „Главен експерт“ по заместване в Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека" в институцията на омбудсмана на Република България, проведен на 07.12.2021 г. Протоколът може да намерите тук
 
Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността "Младши експерт" по заместване - Отдел "Приемна и деловодство". Обявата може да намерите тук
Спиък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността "Младши експерт" по заместване - Отдел "Приемна и деловодство" може да намерите тук

Резултат от проведения писмен изпит тук

Резултат от проведения конкурс тук

 
Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт" по заместване - Отдел "Международни стандарти и нормативна уредба". Обявата може да намерите тук

Спиък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт" по заместване - Отдел "Международни стандарти и нормативна уредба" може да намерите тук 

Резултат от проведения писмен изпит тук
Резултат от проведения конкурс тук

Омбудсманът на Република България обявява конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт" - Отдел "Права на потребители на административни и обществени услуги". Обявата може да намерите тук

Спиък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс за заемане на длъжността "Главен експерт" - Отдел "Права на потребители на административни и обществени услуги" може да намерите тук

Резултат от проведения писмен изпит тук

Резултат от проведения конкурс тук