Омбудсманът Диана Ковачева поиска спешно да бъдат приети промени срещу домашно насилие

На Международния ден на ООН за борба с насилието над жени Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до правосъдната министърка Десислава Ахладова, в която настоя, изготвеният законопроект срещу домашното насилие да бъде придвижен до Министерски съвет и внесен за обсъждане, гласуване и приемане в Народното събрание.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 [5] 6 7
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2011 година

През 2011 г. в институцията на омбудсмана на Република България са подадени рекорден брой оплаквания за целия период на съществуването на този правозащитен орган – 5 530. Те са с 50 % повече в сравнение с 2010 г. Значителното увеличение на оплакванията започна през последните два месеца на 2010 г. и продължи през цялата 2011 г. Хората все по-често търсят защита на правата си и все по-често се чувстват незащитени и огорчени от неправомерни действия на държавните и общинските органи.
Много показателен е и фактът, че през миналата година, в рамките на личния ми приемен ден в сградата на институцията и по време на приемните ми в страната, като национален омбудсман се срещнах и изслушах разказите на над 530 граждани за проблемите, които имат с администрацията, с доставчиците на обществени услуги, със съдебната система и т. н.
Споделям тази информация още в началото на годишния доклад, който е публичен, не за да изтъкна колко се е увеличала работата на институцията и колко е нараснало доверието към нея. Правя го, за да напомня един факт, който много служители в държавни институции и в органи на местното самоуправление са забравили, а на мен като омбудсман жалбите на хората ми го напомнят всеки ден. Фактът е, че тези служители са назначени там, където работят, за да извършват административни услуги на гражданите, спазвайки законите, справедливостта и принципите на добро управление, да съдействат на хората да реализират и защитават правата и законните си интереси, а не да се държат с тях като с просещи милостиня и да отказват да се срещат с гражданите и да ги изслушат. Подобно надменно и пренебрежително поведение демонстрират и много от служителите на фирмите – доставчици на обществени услуги.
Надявам се, че представителите на държавната и на местната власт ще намерят време да прочетат информацията и конкретните примери, посочени в доклада, както и констатациите и препоръките, които са направени в него. Ако тези препоръки бъдат изпълнени, гражданите в Република България ще получат много по-сериозна защита на правата и на законните си интереси.
 
 
 КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ –

             ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Документи: