Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 6 7
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2012 г.

 

През 2012 г. емоциите на хората, изразени в техните жалби и сигнали до мен като омбудсман на Република България, при разговорите ми с тях в рамките на приемните ми дни в София и в страната, а и по време на проведените срещи с ученици, студенти и представители на гражданското общество, могат да бъдат обобщени в едно чувство – огорчение от липсата на справедливост.


Българските граждани са разумни и мъдри и в писмата си до мен те не искат невъзможни неща, не се оплакват от икономическата криза, безработицата и безпаричието по принцип. Хората обаче с основание са гневни и възмутени от факта, че не получават справедливо разрешаване на конкретните си проблеми нито от страна на държавните и общинските власти, нито от съдебната система, нито от доставчиците на услуги.


Не твърдя, че жалбите на всички граждани, които са се обърнали към мен през 2012 г., са основателни и че е констатирано нарушаване на човешките им права и правата им като потребители. Конкретна информация с данни и статистика по този въпрос е поместена във всяка глава от доклада. Обаче след стотиците препоръки за прекратяване на нарушаването на конкретни права на гражданите, отправени от мен през 2012 г. към различни държавни и общински органи, а и към доставчици на обществени услуги, категорично мога да твърдя, че тези хора, за съжаление, съвсем основателно са загубили вярата в справедливостта на своята държава. Това е една много страшна констатация и институциите в България трябва незабавно да поемем отговорността да върнем доверието на граждани в държавността, за да не принудим хората сами да започнат „да раздават справедливост”.


 


                               КОНСТАНТИН ПЕНЧЕВ 

                                           ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


 


С текста на доклада можете да се запознаете тук.