Омбудсманът поиска прозрачни цени за отчитането на парното и топлата вода

Омбудсманът Диана Ковачева поиска от министъра на енергетиката Теменужка Петкова да бъде осигурена прозрачност за всички цени, прилагани от топлинните счетоводители при обслужването на гражданите.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 6 7
Добави във Facebook

Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани през 2013 и 2014 г. от омбудсмана на Република България

гр. София, 19 ноември 2014 г.
 Безспорно 2013 г. ще бъде запомнена с февруарските протести срещу монополите, срещу органите и институциите, в чиито правомощия са регулирането и контролът на дейността на енергийните предприятия. Търпението на гражданите се изчерпа и хората видяха изход единствено в силата на протеста. Това доведе и до оставка на правителството. Затова – за първи път в историята на институцията, през 2013 г., в деня на провеждането на първото заседание на 42-то Народно събрание, внесох в парламента специален Доклад за проблемите при упражняването на правата на потребителите на обществени услуги, констатирани от омбудсмана на Република България. В него направих обстоен анализ на състоянието на защитата на правата на гражданите в отношенията потребители – монополи. В документа имаше конкретни предложения за промени в текстове на различни нормативни актове, водещи до неравнопоставеност между гражданите и доставчиците на обществени услуги. За съжаление, това неравноправие между потребителите и монополите продължава да е факт и през настоящата година, а голяма част от констатациите, направени в специалния доклад, внесен през 2013 г., са актуални и сега.

През 2014 г. се оказахме изправени и пред още по-сериозно и тревожно предизвикателство, свързано със защитата на правата на потребителите на финансови услуги. Поставянето под специален надзор от Българската народна банка (БНБ) на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД (сега ТБ „Виктория”) съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ) възроди стари и позабравени вече спомени за банковата криза от 1996-1997 г. Доверието в банковите институции, възстановено с много усилия и обществен ресурс, отново бе подложено на огромно изпитание. След институцията на омбудсмана в публичното настояване за прозрачност на условията на този надзор и на плана за действие, както и за вече предприетите мерки от страна на квесторите, се включиха множество експерти, учени, представители на синдикатите и работодателските организации. Създаден бе и Комитет за защита на финансовата и банковата стабилност. Категоричното ми становище по отношение на поставянето под специален надзор от БНБ на „Корпоративна търговска банка” АД и „Креди Агрикол България” ЕАД е, че бе изгубено ценно време. В обществото остана впечатлението, че за пореден път компетентните институции бездействат или не действат адекватно, като предоставят противоречива, необмислена и неясна информация на гражданите.


Отчитам, че през последните месеци бяха постигнати някои положителни нормативни промени, свързани със защитата на правата на потребителите. За съжаление, все още българският гражданин се чувства закрепостен, беззащитен и безгласен в отношенията си с доставчиците на обществени услуги и с контролните и регулаторните органи.


С този втори специален доклад отново насочвам вниманието на народните представители, на контролните и регулаторни органи, на доставчиците на обществени услуги към проблемите при упражняването на правата на потребителите, констатирани от омбудсмана на Република България, с апел за своевременни и справедливи решения.

Документи: