Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Доклади

1 2 3 4 5 6 7
Добави във Facebook

ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2015 г.УВОД


***


Разбойник! Бандит!

Крадец! Паразит!

Какви са тез крясъци? Туй са те, туй са те,

честните граждани на лов за дете!

Писна ми вашият изправителен дом!

то беше им казало; и те мълчешком,

със връзките ключове му бяха разбили

детската муцунка и зъбките мили,

както по устава се е полагало.

И ето това е. И сега е избягало.

Разбойник! Бандит!

Крадец! Паразит!

Нещастно зверче без баща и без майка,

то тича в нощта и във лаеща хайка

тичат по него, със съвести чисти,

стражари, търговци, рентиери, туристи.


   


                                                                      (Жак Превер, „Лов на дете“, превод Валери Петров)


           Неслучайно започвам с прекрасното стихотворение на Жак Превер уводните думи към доклада на омбудсмана за 2015 г. Използвам го като метафора за защита правата на децата, които поставих във фокуса на моята работа от първия момент на встъпването си в длъжност – 20 октомври миналата година. Нарекох този свой приоритет „В нашите ръце“, защото и децата в институции, и децата извън институции, и на разведени родители, и тези в риск, и децата в конфликт със закона имат право на щастливо детство, на спокойна и сигурна среда. И зависи от нас да им ги осигурим – ние, възрастните, държавните институции, цялото ни общество.


Споменах „спокойна и сигурна среда“, защото няма как да не обвържем темата за защитата на гражданите и на децата в частност със случващите се терористични атаки в Европа. На практика се оказва, че „Ислямска държава“ продължава своите действия и не е просто територия, а идеология, която поразява и нашите деца, и децата по света независимо дали са в центъра на военните действия в Близкия изток, или в сърцето на Европа.


Терористичните актове, на които станахме свидетели, показват колко бързо се променя светът и колко голямо е значението на възпитанието на децата ни и превенцията на всички форми на насилие.


Не само защитата на правата на децата, но и тези на потребителите на топлофикационни, електроснабдителни, ВиК, мобилни и интернет оператори и други обществени услуги, строгото съблюдаване и изискване за спазване на принципите за прозрачност и добро управление от органите на местната и централната власт, социалните права на гражданите, на хората с увреждания, на пациентите, правата на човека в затворените институции, правото на достъп до качествено образование са били акцент в дейността и на моите предшественици – г-н Гиньо Ганев и г-н Константин Пенчев. В това отношение е налице абсолютна институционална приемственост, която лесно може да бъде проследена в частта от доклада, съдържаща анализ и отчет на свършеното през десетте години от създаването на институцията, които отбелязахме през 2015 г. 


Стъпила върху здравата институционална основа, положена от г-н Ганев и г-н Пенчев, аз добих свободата да надграждам водените политики и да реализирам нови такива. В тази връзка извеждам на преден план борбата ми с монополите и правото на гражданите да получават от тях обществени услуги, а не да са подлагани на социален рекет и унижения.


Вече се виждат и първите резултати – с отпадането на юрисконсултските възнаграждения например институцията отбеляза първата точка в полза на гражданите срещу „Топлофикация“ София ЕАД.


 Да се забрани на компаниите, предоставящи обществени услуги, да ползват колекторски фирми за събиране на вземанията си е друга моя битка, която поведох през 2015 г. Мярката ще обхване топлофикационните и ВиК дружества, енергоразпределенията, мобилните оператори, фирмите за бързи кредити. Възползвайки се от правото си на косвена законодателна инициатива, ще внеса промени в законодателството, с които да се забрани арбитражните съдилища да се произнасят по потребителски спорове. 


Истинският проблем е тоталното неуважение, пренебрегване и нагло отношение от страна на монополните дружества към своите клиенти. Категоричната ми позиция е, че компаниите, предоставящи обществени услуги, дължат уважение към абонатите, което е несъвместимо с извиването на ръце и предаването им на събирачи на дългове.


Респектът ми като омбудсман към върховенството на правото, към Конституционния съд, към Върховния касационен и Върховния административен съд ме мотивира да създам Консултативен конституционен съвет към институцията. В него се обсъждат постъпилите искания за установяване на противоконституционност на закон и противоречива съдебна практика, с които се нарушават правата и свободите на гражданите.


В съвета влизат безспорни светила в правото – проф. Огнян Герджиков, бившите конституционни съдии проф. Пламен Киров, проф. Красен Стойчев, проф. Евгени Танчев и проф. Васил Мръчков, проф. Екатерина Михайлова и адвокатите Даниела Доковска, Борислав Цеков, Емилия Недева, Михаил Екимджиев, Александър Кашъмов. Дейността на съвета включва също обсъждане и приемане на експертни заключения по законопроекти, които засягат конституционни права на гражданите и са изпратени до омбудсмана за становище от Народното събрание или Министерския съвет.


В цялата си дейност като омбудсман се ръководя единствено от разбирането, че омбудсманът е последната надежда на обикновения човек за справедливост. Така възприемам този пост и на това се посветих. В България хората са убедени, че няма справедливост. Че държавата и чиновниците налагат закона избирателно и използват правилата не в помощ на гражданите, а срещу (гражданите) тях. Водя битка срещу това. Принуждавам държавата, институциите и бюрократите да работят за човека, за всеки отделен гражданин, ще ги принуждавам да решават конкретния проблем на всеки от нас и занапред. Тази битка може да изглежда непосилна за един човек, но аз зная как да използвам огромния ресурс, който ми дава доверието на хората, познавам прекрасно работата на институциите и политическата система. Зная как да бъда полезна и да помагам. Не стоя затворена в кабинета си в София. Всекидневно съм сред гражданите. Когато се налага, мога да бъда твърда и настоятелна. Убедена съм, че ще спечеля битката на гражданина срещу бездушието на бюрокрацията и несправедливостта.   


МАЯ МАНОЛОВА


ОМБУДСМАН НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Пълният текст на доклада може да намеритe ТУК
Презентация на доклада: тук