Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Доклади

« 3 4 5 6 7
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2005 година

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2005 година
Oмбудсманът на Република България се създаде като висш и независим държавен орган със закон, който влезе в сила на 1 януари 2004 г. По-късно, през май 2005 г., Народното събрание с голямо мнозинство направи своя избор за първия обществен защитник на България.

С промените в Конституцията от март 2006 г. независимостта на омбудсмана беше гарантирана още по-отчетливо, като на институцията се даде ранг на конституционен орган с правото му да сезира Конституционния съд. Тук е мястото да подчертая още веднъж, че омбудсманът на България е част от държавната система, но е вън от йерархията на държавните органи. Той е омбудсман от парламентарен тип, защото в условията на парламентарното управление, установено в Конституцията от  юли 1991 г., парламентът е най-висшият израз на народния суверенитет.  Но веднъж избран, омбудсманът не е орган на Народното събрание и не е подчинен на законодателната власт. Още по-малко – на изпълнителните и местните органи на властта, върху които той всъщност упражнява своя граждански контрол.

Пред вас е и първият годишен доклад на омбудсмана, който съгласно закона беше внесен и обсъден в парламента и неговите постоянни комисии. Високо трябва да се оцени волята на народните представители след дискусия в парламентарната зала да вземат акт от Доклада на омбудсмана на Република България за периода юни 2005 – март 2006 г., като го приемат само за сведение. Защото, ако един такъв доклад бъде подложен на парламентарно и политическо одобрение или пък бъде отклонен чрез гласуване, това без съмнение би ерозирало фундаменталния принцип за независимост на омбудсманската институция, прогласен от Съвета на Европа и практиката на Европейския омбудсман.

През няколкото месеца, за които се отнася този годишен доклад, омбудсманът постави здравите основи на тази нова за България институция. Тя бързо преодоля битови и технически затруднения, формира ефикасен административен екип и заработи пълноценно. Нейната способност да се противопоставя на проявите на лоша администрация и да съдейства в борбата с корупционните условия и предпоставки бе отчетена благоприятно и в експертните доклади на Европейската комисия.

Стотици граждани се обръщат към омбудсмана със свои оплаквания за нарушени права от една или друга администрация, държавен или общински орган. Наред с това, институцията се самосезира по редица случаи с висока обществена значимост, които са подробно представени в доклада.

Взаимодействието с широк кръг граждански организации се превръща във водещ принцип в дейността на омбудсмана, показвайки още веднъж, че той е своеобразен посланик на гражданското общество на територията на държавната власт. Той действително е посланик и радетел за доверието между управляващи и граждани, но при едно-единствено и непоклатимо условие: Държавата и нейните органи да зачитат правата на хората и винаги да са готови да премахват проявите на една некомпетентна или небрежна администрация.

С тези кратки уводни думи бих искал ясно да заявя волята на омбудсмана на България да защитава с цялата си морална власт и авторитет обществения интерес и правата и свободите на гражданите. Защото за омбудсмана върховенството на закона може да се гарантира реално само в съчетание с върховенството на правата на човека.

Документи: