Омбудсманът Диана Ковачева: Разпоредби в Правилника за дейността на МВР ограничават основни права на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до вътрешния министър Христо Терзийски, в което изразява категорично несъгласие с разпоредби в публикувания за общественото обсъждане Проект за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.

виж повече >

Доклади

« 3 4 5 6 7
Добави във Facebook

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2006 година

Годишен доклад на омбудсмана на Република България за 2006 година
Oмбудсманът състави този свой доклад с убеждението, че европейското членство на България изправя органите на властта и цялата ни държавна и местна администрация пред нараснал дълг към правата на българските граждани като граждани на Европейския съюз. И особено към ефикасното гарантиране на правото на добро управление и добра администрация, което е прогласено в Хартата за основните права на ЕС.

Всеки човек има право на безпристрастно и справедливо административно обслужване в разумен срок. Но веднага трябва да се каже, че правото на добро управление и добра администрация не се свежда само до технологията на административното обслужване. То започва от гражданското участие във вземането на решения, включването на уязвимите групи и стига до отчетността на държавните органи, до електронното правителство. И така нататък.

С тези няколко думи бих искал още веднъж да изразя решимостта на българския омбудсман, като конституционен орган за независим граждански контрол върху администрацията, да назовава проявите и на лошата, и на добрата администрация; да бие камбаната на обществената тревога винаги, когато се посяга върху правата и свободите на гражданите. И заедно с това – не само да сочи пътищата за преодоляване на спорове и конфликти между гражданите и администрацията, но и да ги прави по-достъпни и павирани за тази цел. Да допринася за по-доброто общуване между обществеността и органите на държавната и местната власт. Все с непоколебимата воля да се гарантира най-пълно върховенството на правата на човека като фундамент на Общия европейски дом.
26 март 2007 г.

Документи: