Омбудсманът: АСП да изисква по служебен път от МОН удостоверенията за помощта от 300 лева за първокласници и осмокласници

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до социалния министър Гълъб Донев и до колегата му – министъра на образованието Николай Денков, в която настоя за служебно издаване на удостоверенията на родители на първокласници и осмокласници, срещу които от тази учебна година те получават еднократна помощ от 300 лева.

виж повече >
ОмбудсманДоц. д-р Диана Ковачеваdiana.kovatcheva@ombudsman.bg
заместник-омбудсман Елена Чернева-Марковаelena.cherneva@ombudsman.bg
Главен секретар Айсун Авджиев a.avdjiev@ombudsman.bg
началник на кабинета Катя Христова-Вълчеваk.hristova@ombudsman.bg
главен експерт Виолета Тодороваv.todorova@ombudsman.bg
младши експерт Александрина Вълчеваa.valcheva@ombudsman.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ

директор Емилия Караабоваe.karaabova@ombudsman.bg
главен експерт Христина Рангеловаh.rangelova@ombudsman.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Приемна и деловодство"

началник отдел Ина Тодороваi.todorova@ombudsman.bg
главен експерт Мария Гуркова m.gurkova@ombudsman.bg
главен експерт Кирил Милчев k.miltchev@ombudsman.bg
главен експерт Новак Новаков n.novakov@ombudsman.bg
главен експерт Надежда Димитрова n.dimitrova@ombudsman.bg
главен експерт Венцислав Лаков v.lakov@ombudsman.bg
старши експерт Нели Николова n.nikolova@ombudsman.bg
старши експерт Кръстинка Ботева k.boteva@ombudsman.bg
младши експерт Ивета Алексиева a.aleksieva@ombudsman.bg
младши експерт Анна Кръстанова a.krastanova@ombudsman.bg
младши експерт Мария Панайотова m.panayotova@ombudsman.bg

Отдел "Международни стандарти и нормативна уредба"

началник отдел Чонка Ковачева ch.kovacheva@ombudsman.bg
главен експерт Даниела Бащавелова d.bashtavelova@ombudsman.bg
старши експерт Веселка Петрешкова v.petreshkova@ombudsman.bg
старши експерт Полина Гочеваp.gocheva@ombudsman.bg
младши експерт Кристина Лаловаk.lalova@ombudsman.bg

Отдел "Права на хората с увреждания и дискриминация"

началник отдел Хюсеин Исмаил h.ismail@ombudsman.bg
главен експерт Иван Дечевi.dechev@ombudsman.bg

Дирекция "Права на детето"

директор Ева Жечева e.jecheva@ombudsman.bg
главен експерт Нуртен Патраклъn.patrakla@ombudsman.bg

Отдел "Социални права, образование, здравеопазване и околна среда"

Началник отдел Теодора Дичева t.dicheva@ombudsman.bg
главен експерт Стефан Попвасилев s.popvasilev@ombudsman.bg
главен експерт Радина Райчева r.raicheva@ombudsman.bg
главен експерт Атанаска Мутафчиева a.mutafchieva@ombudsman.bg
главен експерт Иван Андоновi.andonov@ombudsman.bg

Отдел "Право на собственост"

началник отдел Петя Караджоваp.karadjova@ombudsman.bg
главен експерт Соня Трайковаs.traikova@ombudsman.bg
главен експерт Стойка Куртева s.kurteva@ombudsman.bg
главен експерт Юлия Стойкова y.stoykova@ombudsman.bg
главен експерт Елена Митева e.miteva@ombudsman.bg

Отдел "Права на потребители на административни и обществени услуги"

началник отдел Нина Бояджиеваn.boyadjieva@ombudsman.bg
главен експерт Любомир Калинов l.kalinov@ombudsman.bg
главен експерт Деспина Антова d.antova@ombudsman.bg
главен експерт Ангелина Сурлековаa.surlekova@ombudsman.bg
главен експерт Боряна Джунева b.dzhuneva@ombudsman.bg
главен експерт Мария Аврейскаm.avreiska@ombudsman.bg
главен експерт Мирослава Боневаm.boneva@ombudsman.bg

Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека"

директор Димитър Бонгалов d.bongalov@ombudsman.bg
главен експерт Стефания Бетова s.betova@ombudsman.bg
главен експерт Ивелина Велкова i.velkova@ombudsman.bg
главен експерт Христо Атанасов h.atanasov@ombudsman.bg
главен експерт Мариана Патрикова m.patrikova@ombudsman.bg
главен експерт Свилена Игнатова s.ignatova@ombudsman.bg
старши експерт Силвия Славева s.slaveva@ombudsman.bg

Международна дейност и проекти

главен експерт Александра Вълчева aleksandra.valcheva@ombudsman.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

главен юрисконсулт Десислава Александроваd.yordanova@ombudsman.bg

Отдел "Финансово-счетоводен и стопански"

главен счетоводител Цветанка Митеваt.miteva@ombudsman.bg
старши счетоводител Катя Евтимоваk.evtimova@ombudsman.bg
шофьор Огнян Василев
организатор пътувания Добри Добрев
домакин-шофьор Юрий Павлов
хигиенист Йорданка Горанова
хигиенист Розалина Митрева