Омбудсманът Мая Манолова ще внесе другата седмица законопроекта за съсловните организации на медицинските специалисти в НС

„Промените в Закона за съсловните организации на медицинските специалисти, които предлагаме са възможност за създаване на съсловни организации на регулираните медицински професии в здравеопазването. Задължителност на членството, защото става дума за регулирани професии и изисквания и критерии за представителност на тези съсловни организации, тъй ка

виж повече >
ОмбудсманМая Маноловаmaya.manolova@ombudsman.bg
зам.-омбудсман Доц. д-р Диана Ковачева diana.kovatcheva@ombudsman.bg
Главен секретар Айсун Авджиев a.avdjiev@ombudsman.bg
началник на кабинета Полина Стояноваp.stoyanova@ombudsman.bg
главен експерт Виолета Тодороваv.todorova@ombudsman.bg
младши експерт Полина Гочеваp.gocheva@ombudsman.bg
главен юрисконсулт Десислава Йордановаd.yordanova@ombudsman.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ

директор Емилия Караабоваe.karaabova@ombudsman.bg
главен експерт Христина Рангеловаh.rangelova@ombudsman.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Приемна и деловодство"

началник отдел Ина Тодороваi.todorova@ombudsman.bg
главен експерт Мария Гуркова m.gurkova@ombudsman.bg
главен експерт Кирил Милчев k.miltchev@ombudsman.bg
младши експерт Новак Новаков n.novakov@ombudsman.bg
старши експерт Надежда Димитрова n.dimitrova@ombudsman.bg
главен експерт Венцислав Лаков v.lakov@ombudsman.bg
младши експерт приемна Елица Обрешкова e.obreshkova@ombudsman.bg
младши експерт Илиана Зашева i.zasheva@ombudsman.bg
младши експерт Силвия Славева s.slaveva@ombudsman.bg
младши експерт Нели Николова n.nikolova@ombudsman.bg
младши експерт Кръстинка Ботева k.boteva@ombudsman.bg

Отдел "Международни стандарти и нормативна уредба"

началник отдел Чонка Ковачева ch.kovacheva@ombudsman.bg
главен експерт Даниела Бащавелова

Отдел "Права на хората с увреждания и дискриминация"

началник отдел Хюсеин Исмаил h.ismail@ombudsman.bg
главен експерт Иван Дечевi.dechev@ombudsman.bg

Дирекция "Права на детето"

директор Ева Жечева e.jecheva@ombudsman.bg
главен експерт Нуртен Патраклъn.patrakla@ombudsman.bg

Отдел "Социални права, образование, здравеопазване и околна среда"

началник отдел Венцислава Мирчеваv.mircheva@ombudsman.bg
главен експерт Стефан Попвасилев p.ivanchev@ombudsman.bg
главен експерт Радина Райчева r.raicheva@ombudsman.bg
главен експерт Атанаска Мутафчиева p.ivanchev@ombudsman.bg
главен експерт Иван Андоновi.andonov@ombudsman.bg

Отдел "Право на собственост"

началник отдел Петя Караджоваp.karadjova@ombudsman.bg
главен експерт Соня Трайковаs.traikova@ombudsman.bg
главен експерт Стойка Куртева s.kurteva@ombudsman.bg
главен експерт Юлия Стойкова y.stoykova@ombudsman.bg
главен експерт Елена Митева e.miteva@ombudsman.bg

Отдел "Права на потребители на административни и обществени услуги"

началник отдел Нина Бояджиеваn.boyadjieva@ombudsman.bg
главен експерт Любомир Калинов l.kalinov@ombudsman.bg
главен експерт Деспина Антова d.antova@ombudsman.bg
главен експерт Костадинка Тодорова k.todorova@ombudsman.bg
главен експерт Ангелина Сурлековаa.surlekova@ombudsman.bg
главен експерт Боряна Джунева b.dzhuneva@ombudsman.bg
главен експерт Мария Аврейскаm.avreiska@ombudsman.bg
главен експерт Мирослава Боневаm.boneva@ombudsman.bg

Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека"

директор Димитър Бонгалов d.bongalov@ombudsman.bg
главен експерт Стефания Бетова s.betova@ombudsman.bg
главен експерт Ивелина Велкова i.velkova@ombudsman.bg
главен експерт Христо Атанасов h.atanasov@ombudsman.bg
главен експерт Мариана Патрикова m.patrikova@ombudsman.bg
главен експерт Свилена Игнатова s.ignatova@ombudsman.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

главен юрисконсулт Десислава Йордановаd.yordanova@ombudsman.bg

Отдел "Финансово-счетоводен и стопански"

главен счетоводител Цветанка Митеваt.miteva@ombudsman.bg
старши счетоводител Катя Евтимоваk.evtimova@ombudsman.bg
шофьор Огнян Василев
организатор пътувания Петър Райков
домакин-шофьор Юрий Павлов
хигиенист Йорданка Горанова
хигиенист Розалина Митрева