Омбудсманът Диана Ковачева настоя пред НАП за възможност работници от фалирало дружество да си купят ведомствените жилища

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати днес препоръка до НАП, за да защити правата на бивши работници на дружеството „Захар Био“ АД, чиито ведомствени жилища са обявени за публична продан.

виж повече >
ОмбудсманДоц. д-р Диана Ковачеваdiana.kovatcheva@ombudsman.bg
Главен секретар Айсун Авджиев a.avdjiev@ombudsman.bg
началник на кабинета Полина Стояноваp.stoyanova@ombudsman.bg
главен експерт Виолета Тодороваv.todorova@ombudsman.bg
младши експерт Александрина Вълчеваa.valcheva@ombudsman.bg

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА И ПРОТОКОЛ

директор Емилия Караабоваe.karaabova@ombudsman.bg
главен експерт Христина Рангеловаh.rangelova@ombudsman.bg

СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

Отдел "Приемна и деловодство"

началник отдел Ина Тодороваi.todorova@ombudsman.bg
главен експерт Мария Гуркова m.gurkova@ombudsman.bg
главен експерт Кирил Милчев k.miltchev@ombudsman.bg
старши експерт Новак Новаков n.novakov@ombudsman.bg
главен експерт Надежда Димитрова n.dimitrova@ombudsman.bg
главен експерт Венцислав Лаков v.lakov@ombudsman.bg
старши експерт Нели Николова n.nikolova@ombudsman.bg
старши експерт Кръстинка Ботева k.boteva@ombudsman.bg
старши експерт Ивета Алексиева a.aleksieva@ombudsman.bg
младши експерт Анна Кръстанова a.krastanova@ombudsman.bg

Отдел "Международни стандарти и нормативна уредба"

началник отдел Чонка Ковачева ch.kovacheva@ombudsman.bg
главен експерт Даниела Бащавелова d.bashtavelova@ombudsman.bg
старши експерт Веселка Петрешкова v.petreshkova@ombudsman.bg
старши експерт Полина Гочеваp.gocheva@ombudsman.bg
младши експерт Кристина Лаловаk.lalova@ombudsman.bg

Отдел "Права на хората с увреждания и дискриминация"

началник отдел Хюсеин Исмаил h.ismail@ombudsman.bg
главен експерт Иван Дечевi.dechev@ombudsman.bg

Дирекция "Права на детето"

директор Ева Жечева e.jecheva@ombudsman.bg
главен експерт Нуртен Патраклъn.patrakla@ombudsman.bg

Отдел "Социални права, образование, здравеопазване и околна среда"

главен експерт Стефан Попвасилев s.popvasilev@ombudsman.bg
главен експерт Радина Райчева r.raicheva@ombudsman.bg
главен експерт Атанаска Мутафчиева a.mutafchieva@ombudsman.bg
главен експерт Иван Андоновi.andonov@ombudsman.bg

Отдел "Право на собственост"

началник отдел Петя Караджоваp.karadjova@ombudsman.bg
главен експерт Соня Трайковаs.traikova@ombudsman.bg
главен експерт Стойка Куртева s.kurteva@ombudsman.bg
главен експерт Юлия Стойкова y.stoykova@ombudsman.bg
главен експерт Елена Митева e.miteva@ombudsman.bg

Отдел "Права на потребители на административни и обществени услуги"

началник отдел Нина Бояджиеваn.boyadjieva@ombudsman.bg
главен експерт Любомир Калинов l.kalinov@ombudsman.bg
главен експерт Деспина Антова d.antova@ombudsman.bg
главен експерт Ангелина Сурлековаa.surlekova@ombudsman.bg
главен експерт Боряна Джунева b.dzhuneva@ombudsman.bg
главен експерт Мария Аврейскаm.avreiska@ombudsman.bg
главен експерт Мирослава Боневаm.boneva@ombudsman.bg

Дирекция "Национален превантивен механизъм и основни права и свободи на човека"

директор Димитър Бонгалов d.bongalov@ombudsman.bg
главен експерт Стефания Бетова s.betova@ombudsman.bg
главен експерт Ивелина Велкова i.velkova@ombudsman.bg
главен експерт Христо Атанасов h.atanasov@ombudsman.bg
главен експерт Мариана Патрикова m.patrikova@ombudsman.bg
главен експерт Свилена Игнатова s.ignatova@ombudsman.bg
старши експерт Силвия Славева s.slaveva@ombudsman.bg

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

главен юрисконсулт Десислава Йордановаd.yordanova@ombudsman.bg

Отдел "Финансово-счетоводен и стопански"

главен счетоводител Цветанка Митеваt.miteva@ombudsman.bg
старши счетоводител Катя Евтимоваk.evtimova@ombudsman.bg
шофьор Огнян Василев
организатор пътувания Петър Райков
домакин-шофьор Юрий Павлов
хигиенист Йорданка Горанова
хигиенист Розалина Митрева