Омбудсманът възрази срещу увеличението на цената на водата в гр. Стара Загора

„Възразявам срещу предвиденото драстично увеличение на цената на водата в гр. Стара Загора. На практика става въпрос за увеличение с 37% спрямо цената за м.г., което означава, че хората ще плащат вместо 3 лева, както досега - 4,12 лева. Още повече, че за цената на целия регулаторен период през 2026 г. се очаква повишение с 66%, т.е.

виж повече >

Гражданите за омбудсмана

« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] »
Добави във Facebook

г-жа Доротея Ангелова

Г-н Омбудсман, Дами и Господа,

 

Искам да изкажа моята благодарност към целия екип за сезирането на съда относно чл. 417.

Аз съм кредитополучател - Пощенска банка е моят кредитор. Кредита ми е два пъти цедиран към БРС. Взела съм 55 000 евро, който по-късно превалутирах във франкове, защото в началото на кризата банковите служители ми казаха, че е най-изгодно. От вноска под 800 лв, т. нар. "изгоден кредит" стана 1400лв. След като съм внесла вече във банката 55000лв., от там ми заявяват, че дължа 146 000лв главница. Ако това не е измама, просто не зная как да го нарека. Заведох дело април месец, но още е на доклад. Естествено разбирам натовареността на Софийски Районен съд, но просто не зная до кога ще издържа на подобно издевателство над моето семейство. До сега съм редовен платец. Това не пречи на банката да начислява такси и лихви върху таксите, само и само да събира пари. Вкарва ме умишлено в просрочие за 0.09фр., а пари по сметката ми е имало - начислена ми е лихва от 0.12фр + такса от 12лв. За некоректността от тяхна страна ние наистина като кредитополучатели нямаме никаква защита и бързото и безпрепятствено вадене на изпълнителни искове по измислени от тях счетоводни записи им дава правото на подобно издевателство над хората.

Г-н Искров твърди, че вашата позиция е във вреда на вложителите на банките и редовните платци. Аз съм редовен платец в продължение на 4 години и половина и смятам, че Вие единствено и само защитавате равнопоставеността на кредитополучателите в съответствие с европейските норми. Ако е възможно по някакъв начин да бъде подпомогнато вашето действие с готовност доста от нас биха го направили.

Благодаря Ви за позицията!!!

С уважение:

Доротея Ангелова