Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

г-н Александър Колчев, с. Професор Иширково, общ. Силистра

Уважаеми г-н Омбудсман,
Уважаеми членове на екипа,
 
Благодаря Ви за незабавната реакция и любезно оказаното ми съдействие! Вие доказахте, че в България има действащи институции,които защитават интересите на обикновения човек!
 
С уважение,
Александър Колчев