Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

г-н Павел Недялков, гр. София

Уважаеми г-н омбудсман на Република България,
 
Искам да изразя моите благодарности за подкрепата Ви. Благодарение на служителката Ви Венцислава Мирчева, успях да разреша спешният си въпрос за моята настояща работа по програма "Старт на кариерата" от Агенция по заетостта. Г-жа Мирчева съдейства за навременното разрешаване на важен въпрос и така вече съм щастлив с моята нова работа.
 
С пожелания за успешно разрешаване на бъдещи въпроси,
 
Павел Недялков