Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

Пенсионери, с. Крушево, Първомай

До омбудсмана

от пенсионерите от с. Крумово, Първомай,

с което искаме да му благодарим за вниманието, което направи за нас пенсионерите, че ни оправи купоните за хляба "Орион" гр. Асеновград. Подмениха ни купоните и започнаха да докарват хляб всеки ден!

Благодарим ти

Документи: