Позиция на Омбудсмана Мая Манолова във връзка с подзаконовата нормативна уредба по Закона за хората с увреждания

Позиция на омбудсмана Мая Манолова по публикуваните за обществено обсъждане от 22 февруари 2019 г. проекти на Правилник за прилагане на новия Закон за хората с увреждания и на Проекта на Методика за извършване на индивидуална оценка на потребностите.

виж повече >

г-жа Мария Миланова, гр. София

Уважаема Госпожо Жечева,
 
Безкрайни благодарности за помощта и съдействието на Богдан Господинов!!! 
 
Радостта ми е неизмерима!!! 
 
Наистина оценявам положените усилия  в тази насока от страна на всички!!!
 
С най-топли чувства и пожелания,
 
Мия Миланова

/леля на Богдан/