Омбудсманът Диана Ковачева против предложения скок на водата в Хасково

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати становище до Комисията за енергийно и водно регулиране, с което се обяви категорично против ценовото предложение на „ВиК“ – Хасково, за драстично поскъпване на питейната вода в обслужвания регион.

виж повече >

сем. Жекови, с. Ичера, общ. Сливен

 Драги ни г-н Константин Пенчев!Моля, от името на съпругата ми (Мариане Жекова), както и от мое име (Велико Жеков), приемете нашите най-искрени, най-сърдечни и до сълзи затрогващи благодарности за Вашето писмо-отговор, проникнато изцяло от духа на изключително любезната, истински делова, градивно-конструктивна и най-вече застъпнически-отговорна реакция, адекватна на най-благородните, пропити с достойнствата на лично- човешко-ценностните цивилизовани, светски отношения.


Щастливи сме, че в нашия 46 годишен съвместен живот ние най-после, за първи път получихме (въобще от българска институция, и то в случая от най-висшата държавна инстанция, която е призвана да брани по Конституция гражданските права и достойнства на всяка една отделна човешка личност) едно душевно-топло, бащински-грижовно, по светски цивилизовано-културно и детайлно-прозрачно, а не! сухо- чиновническо-общинско-обществено-държавническо отношение... Като Ви желаем крепко здраве, съвместно упование във вярата от неизбежно настъпващите мъчително и колебливо положителни светлинки в нашето общество, както и все по-настъпателни, безпардонни и ползотворни усилия за доставяне на тъй лелеяната глътка бодър и свеж въздух за хилядите маргинализирани достойни, страдащи души - български граждани ние оставаме с отлични чувства лично към Вас, както и към Вашите, уважаващи човешкото достойнство сътрудници!


Мариане Жекова 


Велико Жеков