Омбудсманът и Националното бюро за правна помощ създават бърза писта до правосъдие за социално слаби хора

Омбудсманът Диана Ковачева, Националното бюро за правна помощ (НБПП) и Регионалните центрове за консултиране (РКЦ) към адвокатските съвети в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Видин, Габрово, Кърджали, Пазарджик, Перник, Плевен, Сливен, София, Стара Загора и Хасково, подписаха Споразумение за сътрудничество.

виж повече >

г-н Жечко Кюркчиев, гр. Шумен

 УВАЖАЕМИ Г-Н ПЕНЧЕВ,

С настоящото писмо бихме желали да изкажем нашата искрена благодарност за ефективното съдействие, което представляваната от Вас институция - Омбудсман на Република България, ни оказва чрез работата на г-жа Юлия Касалийска - Главен експерт „Социални права, образование, здравеопазване и околна среда" по представения от нас на вниманието Ви казус, свързан с търсенето на възможности за реализиране на образованието на работник от нашата компания, който подробно е описан в приложеното към настоящото писмо, изложение.


Бихме искали да споделим, че човешката ангажираност и навременната професионална реакция от страна на г-жа Касалийска по проблема, за решението на който имахме необходимост от институционалната Ви подкрепа, ни впечатли изключително силно. Тя не само отговори напълно на представата ни за значимостта на институцията Омбудсман в нашата страна, но и ни накара да повярваме във възможността хората в България да се развиват чрез взаимодействието на частния сектор, чиито представители сме ние, и Държавата, представена от Вас в настоящия случай. Затова - от една страна благодарим за бързия и експедитивен отговор по поставения проблем, а от друга - да благодарим за желанието на г-жа Касалийска да ни съдейства и за нейните реални действия по проблема, осъществени в момент, в който вероятно и тя, и Вие имате още много важни ангажименти, отнемащи времето, вниманието и усилията Ви.


Вярваме, че в крайна сметка взаимната ни работа ще доведе до резултати, които ще допринесат до положителното развитие, както на частния случай, с който Ви запознахме, така и до позитивни социални промени, които биха били полезни в по-голям национален мащаб.


Що се отнася да конкретната ситуация с поставения от наша страна проблем, след обсъждане на всички алтернативни възможности за решения, предложени ни от страна на г-жа Касалийска, смятаме, че най-подходящ в този случай е вариантът - А. А. Н. да получи шанс за обучение в индивидуална форма при съкратен срок и конкретен персонален план - програма, съобразен с темпото, с което успява да усвои учебния материал за съответните класове.


По този повод проведохме разговори с директори на няколко училища в град Шумен, където се провежда обучение от подобен тип от първи до осми клас. След избор на съответното училище Антон Асенов Николов ще подаде заявление за обучение на индивидуален план и кандидатурата му ще бъде обсъдена на Учителски съвет в съответното училище преди началото на новата 2014/2015 учебна година.


В тази връзка, заедно с подкрепително референтно писмо от компанията „ТЕСИ" ООД - Шумен като негов работодател, ще бъде от изключително решаващо значение и възможността А. А. Н. да получи подкрепително писмо и от Ваша страна - на Омбудсмана на Република България.


Бихме били отново много благодарни, ако имате възможност да се отзовете по този начин, с цел да улесним решението на Учителския съвет да допуснат А. А. Н. до обучение в индивидуална форма при максимално съкратени срокове.


Още веднъж изразявайки благодарността си за стореното и с надежда и в очакване за исканото ново съдействие, предварително Ви благодарим за отзивчивото и позитивно отношение по поставения проблем.ЖЕЧКО КЮРКЧИЕВ,

Управител на търговското дружество "ТЕСИ" ООД - гр.Шумен