Омбудсманът Диана Ковачева представи доклада на институцията за 2019 г. в Комисията по вероизповеданията и правата на човека в НС

Единодушно с 11 гласа „за“ народните представители от парламентарната Комисия по вероизповеданията и правата на човека приеха доклада за дейността на омбудсмана през 2019-та.

виж повече >

доц. д-р Кирил Стойчев, гр. София

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПЕНЧЕВ,

Позволете ми да Ви благодаря за своевременните и успешни действия, предприети от Ваша страна и от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД по решаването на проблема с електрозахранването на с. Липница, община Ботевград. За кратко време бяха сменени основните електропроводи, а в момента, доколкото имам информация, ремонтните дейности продължават съгласно плана на електроразпределителното дружество.


Не мога да не отбележа бързината и качеството на извършената работа от страна на работниците и служителите, ангажирани с решаването на поставения от жителите на с. Липница проблем, в резултат на което поднасям своите почитания към тях.


Още веднъж приемете моите, убеден съм и на жителите на селото, искрени и сърдечни благодарности! Ако всички въпроси в нашата страна се решаваха по начина, по който това беше направено за с. Липница, община Ботевград, то ние с право можем да се гордеем, че сме Българи!


С уважение,


Доцент д-р Кирил Стойчев