Омбудсманът поздрави депутатите, изпрати им топ проблемите на гражданите

Омбудсманът Диана Ковачева изпрати писмо до депутатите от 47-ото Народно събрание, в което подробно ги запознава с топ проблемите, които гражданите поставят в своите жалби. През настоящата година близо 60 000 души са потърсили подкрепа във връзка със свой проблем, а над 13 000 са изпратили сигнали до институцията на обществения посредник.

виж повече >

Mental Disability Advocacy Center за България, гр. София

Уважаеми господин Пенчев,

От името на Mental Disability Advocacy Center, Ви поздравявам за решителната крачка напред към премахване на пречките пред действителното прилагане на стандартите на Конвенцията за правата на хората с увреждания (КПХУ) в Република България. Ние вярваме, че сезирането на Конституционният съд относно противоконституционния характер на разпоредбите на чл. 5 ал. 1 и ч;. 5 ал. 3 от Закона за лицата и семействата (ЗЛС) ще доведе до така дълго чаканата промяна. 

Макар България да ратифицира КПХУ още през 2012 г., до момента не се наблюдава реална промяна в живота на хората с увреждания и в частност, на хората с психо-социални и интелектуални увреждания. Те са поставени в невъзможна ситуация: Ограничаването на правата им, чрез поставяне под запрещение е недопустимо, поради противоречие на чл. 5 ал. 1 и 3 ЗЛС с чл. 12 КПХУ, а както сте отбелязал в искането си – и с Конституцията на Република България. Поставянето под запрещение тежко нарушава всички техни човешки права. В същото време, не е налице законодателство, което да осигури действително необходимата им подкрепа за самостоятелно упражняане на правата им. Прогласяването на горните разпоредби за противоконституционни ще демонстрира по безусловен и категоричен начин неотложността на правната реформа, която не се случва. Не се случва, въпреки, че изминаха повече от две години от ратификацията на Конвенцията – период, в който разумни и адекватни мерки следваше да бъдат предприети.  Не се случва, въпреки, че още през ноември 2012 г. Министерски съвет на Република България прие „Концепция за промени на националното законодателство, свързани с прилагането на стандартите на чл. 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания”. Концепцията очерта сферите на промяна, посоката на промяна и зададе рамката, в която следва да бъде изградено бъдещото законодателство. Въпреки това, вече непростимо дълъг период от време, не е направена крачка, която да доведе до реална промяна, в реалния живот на хората с увреждания.

Вярваме, че искането Ви ще се превърне в катализатор на решителни законодателни промени. С оглед на дългогодишната работа на организацията ни в областта на защита на правата на хората с психо-социални и интелектуални увреждания, както и солидната експертиза в областта на прилагането на КПХУ, бихме искали да ви предложим своята експертна подкрепа в работата ви, свързана с направеното искане пред Конституционния съд, както и по всеки друг повод, в който бихме могли да бъдем полезни.